Kraków
+48 503 164 521, 12 444 77 29
biuro@imageline.pl

AXA oferuje "Pomoc na raka",

pierwsze w Polsce tak kompleksowe ubezpieczenie na wypadek rozpoznania nowotworu.

26.04.2014 admin Pozostałe

 logo_AXA_PL_centr_RGB„Pomoc na raka” to produkt, w którym jest to, czego osoba dotknięta tą chorobą może potrzebować, a my jako towarzystwo ubezpieczeniowe możemy zapewnić. – o ubezpieczeniu AXA na wypadek rozpoznania nowotworu mówi Aleksandra Polakowska-Szymańska, ekspertka AXA od ubezpieczeń ochronnych.

Dlaczego „Pomoc na raka”?

Nowotwory są obecnie uważane za chorobę cywilizacyjną. Szacunki pokazują, że liczba chorych rośnie z roku na rok. Z ostatnich dostępnych danych, w 2010 roku u 155 tys. rozpoznano nowotwór, a ponad 320 000 osób żyło z diagnozą nowotworu złośliwego rozpoznaną w ostatnich 5 latach. Na przestrzeni 30 lat prawdopodobieństwo zachorowania wzrosło o 10 pkt procentowych – obecnie jedna osoba na trzy może spodziewać się, że zachoruje na nowotwór. Z drugiej strony, po raz pierwszy w 2010 roku liczba zgonów z powodu nowotworów była niższa niż w roku poprzednim. Rak przestał być wyrokiem śmierci, a stał się długotrwałą chorobą. „Pomoc na raka” to produkt, w którym jest to, czego osoba dotknięta tą chorobą może potrzebować, a my jako towarzystwo ubezpieczeniowe możemy zapewnić – postaraliśmy się, aby zaoferować klientom możliwie kompleksową opiekę na każdym etapie choroby. Nazwa z kolei, w naszym zamyśle, ma wywoływać pozytywnego skojarzenia: moc=siła do przezwyciężenia choroby.

Kompleksowa opieka czyli jaka?

Ubezpieczenie jest skonstruowane tak, by oprócz świadczeń pieniężnych zawierało w sobie możliwie wiele świadczeń medycznych i usług assistance, które w przypadku zachorowania są potrzebne. Wybraliśmy je w oparciu o informacje, które wypracowaliśmy ze specjalistami, szczególnie z naszym partnerem medycznym, Europejskim Centrum Zdrowia Otwock. AXA, poza świadczeniami pieniężnymi na różnych etapach leczenia (rozpoznanie choroby, operacja medyczna, radioterapia, chemioterapia) oraz miesięczną wypłatą, która może rekompensować malejące dochody klienta (przy czym jest to świadczenie wypłacane maksymalnie przez 12 miesięcy), zapewnia też dostęp do specjalistycznych konsultacji i badań. Dajemy możliwość wykonania badań laboratoryjnych i diagnostycznych pozwalających na dokładniejszą diagnozę i monitorowanie przebiegu choroby (np. rezonans, tomografia, badanie PET). Gwarantujemy też pomoc w organizacji życia codziennego osoby zmagającej się z chorobą nowotworową, np. pomoc domową, rehabilitację, infolinię konsultacyjną. Oferujemy też konsultacje lekarzy specjalistów oraz drugą opinię medyczną przygotowywaną przez międzynarodowych specjalistów w dziedzinie onkologii, mającą na celu potwierdzenie bądź nową diagnozę oraz rekomendowaną ścieżkę leczenia. Dodatkowo w opcji indywidualnej VIP „Pomocy na raka” klienci mogą korzystać z porad dietetyka, karnetu sportowego, jak również dostaną od nas informacje, jakie badania profilaktyczne zgodne ze swoją grupą wiekową i płcią powinni wykonać. Mamy poczucie, że w ten właśnie sposób dajemy klientom profesjonalną pomoc finansową i organizacyjną na każdym z etapów choroby. Próbą zaoferowania wsparcia informacyjnego osobom, które chorują, wychodzą z choroby, chorują ich bliscy albo chcą minimalizować ryzyko zachorowania na raka jest sekcja „Poradnia” na stronie pomocnaraka.pl. To dość bogate kompendium wiedzy o chorobach nowotworowych. Publikujemy tu wywiady z lekarzami, psychologami i innymi specjalistami zajmującymi się pacjentami z chorobami nowotworowymi. Mówimy też o profilaktyce, podpowiadamy, gdzie szukać wsparcia, ale również – co ważne – jak wrócić do codziennego życia po chorobie. Mamy przede wszystkim nadzieję, że dzięki możliwości tworzenia społeczności wokół Poradni, możliwości komentowania wpisów, będziemy otrzymywać wiele cennych informacji, opinii, wskazówek, inspiracji, krytycznych uwag, dzięki którym będziemy mogli ciągle wzbogacać ją o nowe przydatne treści i porady.

Przeanalizujmy koszty ubezpieczenia na dwóch skrajnych przykładach. Chcę kupić tę polisę dla siebie i męża. Jesteśmy zdrowi, bez nałogów, bez historii choroby nowotworowej w rodzinie.

W drugim przypadku, mój mąż jest genetycznie obciążony chorobą, bo chorowali jego bliscy, a ja palę papierosy. Ile kosztuje nas polisa?

W ubezpieczeniach grupowych przy limicie świadczeń 60 000 zł, w pierwszym scenariuszu, miesięczna składka wynosi 35 zł. W przypadku, gdy dana osoba jest obciążona genetycznie, tzn. jeśli w bliskiej rodzinie osoby ktoś chorował na nowotwór lub osoba ta pali papierosy, ryzyko wzrasta, a tym samym składka miesięczna do poziomu 52 zł. W pakietach indywidualnych natomiast składkę wylicza się indywidualnie i zależy ona od wysokości sumy ubezpieczenia, wieku ubezpieczonego, okresu ubezpieczenia i oceny ryzyka medycznego [w załączeniu przykładowe wyliczenia]. Istotne jest to, że gdy ryzyko medyczne jest ocenione jako bardzo wysokie (na przykład osoba choruje na nowotwór lub w przeszłości zdiagnozowano u niej nowotwór) – nie będzie ona mogła zostać ubezpieczona w związku z tym nie sprzedamy takiej osobie ubezpieczenia. Maksymalna wartość świadczeń w ofercie indywidualnej zakupionej u naszych agentów wynosi 600 000 zł, a 500 000 zł zamówionej przez Internet.

Jakie nowotwory wchodzą w zakres ubezpieczenia, czy są jakieś wyłączenia?

Obejmujemy około 100 typów nowotworów, głównie złośliwych, których proces leczenia jest złożony, długi, kosztowny. Wybraliśmy przede wszystkim nowotwory związane z przerzutami, to są nowotwory najbardziej niebezpieczne, gdyż nie przeżywa ich blisko 50 procent chorujących. Ubezpieczenie obejmuje również niezłośliwe guzy mózgu oraz nowotwory przedinwazyjne (rak in situ). Wyłączyliśmy
z zakresu tylko nowotwory na wczesnym etapie rozwoju, których możliwość wyleczenia jest bardzo duża czy też takie, w przypadku których nie ma potrzeby długotrwałego leczenia, gdzie na przykład szybkie działanie chirurgiczne daje duże szanse na wyleczenie. Niemniej jednak takim naszym klientom nie odmówimy wsparcia informacyjnego, gdy zadzwoni na infolinię. Rozmowa ze specjalistą
o krokach, które trzeba podjąć w takim przypadku, sama informacja, że jest to niegroźne stadium choroby, może pomóc rozwiać wątpliwości i zmniejszyć strach wywołany pierwszą reakcją na diagnozę.

Jak kupić ubezpieczenie?

Zarówno w wersji grupowej, jak i indywidualnej są to umowy dodatkowe, czyli możliwe do zawarcia po podpisaniu umowy podstawowej – zakupu ubezpieczenia na życie odpowiednio Optymalny Wybór oraz Plan Ochronny. Z uwagi na uwarunkowania prawne jako towarzystwo ubezpieczeń na życie oferujemy ubezpieczenia na życie stanowiące bazę do dokupienia innych umów dodatkowych, w tym na wypadek choroby nowotworowej. Dlatego też ubezpieczenie Pomoc na Raka jest oferowane w formie umowy dodatkowej, natomiast umowę podstawową stanowi ubezpieczenie na życie Plan Ochronny czy Optymalny Wybór. Wykupienie ubezpieczenia podstawowego jest jednak stosunkowo niewielkim wydatkiem, nie przekraczającym 6 zł miesięcznie.

Oprócz tradycyjnych kanałów – agentów pracujących i współpracujących z AXA – ubezpieczenie będzie można również zamówić przez Internet na pomocnaraka.pl. Na stronie dostępny jest wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia. Oczywiście ten wniosek wypełniony przez Internet musi być jeszcze podpisany przez klienta, żeby mogła być zawarta umowa ubezpieczenia.

Przed zakupem każdy powinien zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Pomoc na raka oraz ogólnymi warunkami umowy podstawowej Plan Ochronny czy Optymalny Wybór.

Dziękuję za rozmowę.

Tekst dzięki, współpracy z firmą AXA.

Skorzystaj z poniższego formularza, aby skontaktować się z Nami


    Imię i nazwisko (wymagane)

    Adres email (wymagane)

    Temat

    Treść wiadomości