Kraków
+48 503 164 521, 12 444 77 29
biuro@imageline.pl

SEKS ON Pierwszy raz głośno o seksie osób z niepełnosprawnością! Porozmawiajmy o zdrowiu patronem wydarzenia.

Już 11 maja 2019 r. w Golden Floor Tower, przy ulicy Chłodnej 51 w Warszawie (32 piętro) – „SEKS ON”. To tytuł konferencji, podczas której, po raz pierwszy na taką skalę, poruszona zostanie problematyka życia intymnego osób z niepełnosprawnością ruchową. Organizatorem debaty i towarzyszących jej wydarzeń jest Fundacja Avalon, która zaprosiła do udziału ekspertów, lekarzy, położne, fizjoterapeutów i psychologów. Uczestniczką SEKS ON będzie też Monika Kuszyńska, a Anja Rubik, wsparła organizatorów wydarzenia m.in. w mediach i na portalach społecznościowych. Obie podjęły się roli ambasadorek projektu.
Aż połowa osób z niepełnosprawnością nie zamierza mieć potomstwa. Powodem jest głównie ich obawa o niepodołanie w roli rodziców. Jednocześnie osoby te chciałyby zdobywać doświadczenie i wiedzę o seksie, np. podczas specjalistycznych zajęć. Wnioski te pochodzą z ankiety* zrealizowanej przez Fundację Avalon wśród osób z niepełnosprawnością.
– Seksualność niepełnosprawnych jest wciąż tematem tabu. Według panującego przekonania, osoby te nie mają wręcz prawa do zbliżeń o charakterze erotycznym ani do rodzenia dzieci. Chcemy rozpocząć debatę, aby w przyszłości zmienić sposób myślenia, a przez to ułatwić osobom z niepełnosprawnością ruchową funkcjonowanie w obszarze dziś zupełnie niesłusznie zastrzeżonym dla osób zdrowych fizycznie – mówi Katarzyna Milczarek, koordynator rehabilitacji Avalon Active i pomysłodawca SEKS ON.
Wnioski z ankiet, a także opinie ze środowiska podopiecznych, skłoniły Fundację Avalon do podjęcia działań zmierzających do wprowadzenia tematyki związanej z intymnym życiem osób z niepełnosprawnością do szerszego nurtu dyskusji publicznych. Służyć będzie temu konferencja „SEKS ON”. Podzielona na kilka bloków tematycznych debata zaplanowana została na 2 dni. Swoimi opiniami na temat głównych wyzwań, jakie stoją przed osobami z niepełnosprawnością w obszarze seksualności czy prokreacji, podzielą się na niej terapeuci, eksperci medyczni, a także sami niepełnosprawni. Specjalne wystąpienie będzie miała piosenkarka Monika Kuszyńska, która wraz z modelką i projektantką mody Anją Rubik, jest ambasadorką SEKS ON i wspiera organizatorów wydarzenia w mediach i portalach społecznościowych. Anja Rubik weźmie także udział w konferencji via Skype i opowie m.in. o potrzebie edukacji seksualnej w społeczeństwie.
O ile poruszany w przestrzeni publicznej sam temat życia intymnego budzić może niemałe emocje, to w powiązaniu z osobami z niepełnosprawnością stanowi zagadnienie, którego zwykle się unika i w ogóle nie wiadomo, jak o nim rozmawiać.
Seks, zdrowie i higiena stref erogennych, zachodzenie w ciążę i wszystkie inne tematy nawiązujące do edukacji seksualnej, w tym tożsamość płciowa i orientacja psychoseksualna, seksualność – te pojęcia, tak samo jak wszystkich, dotyczyć powinny ludzi dotkniętych niepełnosprawnością ruchową. Z wielu jednak powodów napotykają one na bariery, które w każdym przypadku są po prostu niesprawiedliwe. Dobrze, że w końcu zdobywamy się na otwartą dyskusję na ten temat – mówi Anja Rubik, światowej sławy modelka i projektantka mody. Od lat zaangażowana jest w działania krzewiące wiedzę o różnych aspektach intymności i seksualności. W swojej książce pt. „#sexedpl Rozmowy Anji Rubik o dojrzewaniu, miłości i seksie”, rozmawia z psycholożką i doktor nauk humanistycznych, Alicją Długołęcką na ww. temat w sferze intymności i seksualności osób z niepełnosprawnością. Teraz wsparła też aktywnie organizatorów konferencji.
Organizatorzy, a zarazem pomysłodawcy projektu „SEKS ON”, odpowiadają na wyzwania związane z barierami, przed jakimi codziennie stają niepełnosprawni. Dotyczą one ich życia intymnego: zarówno w sferze zdrowotnej, jak i relacji seksualnych. Jak pokazują wyniki zrealizowanego przez Fundację Kulawa Warszawa badania „Dostępność usług ginekologicznych dla kobiet z niepełnosprawnościami” * – osoby dotknięte niepełnosprawnością ruchową, jak również głuchoniemi czy niewidomi napotykają na dużo większe niż zdrowi trudności w kontaktach z przedstawicielami służby zdrowia i w korzystaniu z usług zdrowotnych. Badanie, które koncentruje się przede wszystkim na problemach kobiecych, pokazuje, że bariery dotyczą świadomości, organizacji i procedur, architektury i komunikacji. Autorki dokumentu zwracają uwagę, że pomimo przyjętych przez Polskę międzynarodowych zobowiązań (np. podpisanej Konwencji o Prawach Osób z Niepełnosprawnością), z których wynika, że osoby takie mają prawo do najwyższego możliwego poziomu zdrowia, kwestia ta bardzo często stanowi „martwą literę”.
– Z własnego doświadczenia wiem, z jakimi problemami zmierzyć się muszą niepełnosprawne kobiety, które chcą poddać się badaniu u ginekologa. Nierzadko całkowity brak zrozumienia ich sytuacji u personelu medycznego powoduje swoisty efekt „zamknięcia się” czyli niechęci do korzystania z usług medycznych, a w wielu przypadkach – poważne ograniczenie, a nawet rezygnację z życia intymnego – przyznaje Monika Kuszyńska, znana piosenkarka, sama dotknięta niepełnosprawnością ruchową i podkreśla: – Przecież chodzi o osoby, które korzystać mogą z tych samych aspektów aktywności życiowej co ludzie zdrowi, także w sferze erotycznej czy prokreacyjnej, i mają do tego zagwarantowane prawo!
Mimo licznych przeciwności, osoby z niepełnosprawnością same próbują odnaleźć dla siebie miejsce w obszarze intymności.
– Robimy po prostu to, co do nas należy, choć każdego dnia przekonujemy się o tym, jakie to trudne. Wiele zależy od własnego uporu w dążeniu do osiągnięcia stanu szczęśliwości w sferze intymnej. Dziś mam rodzinę, spodziewam się pierwszego dziecka, ale wielu takim jak ja nie jest to dane. SEKS ON to doskonała okazja, by wspólnie zastanowić się, jakie działania podjąć, by polepszyć los takich osób w obszarze intymności – mówi Artur Wachowicz, który w wyniku wypadku utracił 9 lat temu sprawność ruchową, ale założył rodzinę i dziś – wraz z będącą w ciąży żoną – angażuje się w inicjatywy na rzecz likwidacji barier dla niepełnosprawnych.
Jak wynika z ankiety Fundacji Avalon, problem osób z niepełnosprawnością w tym obszarze zaczyna się już na etapie pozyskiwania informacji. Czerpią one bowiem wiedzę o erotycznych i fizjologicznych aspektach codziennego funkcjonowania głównie z Internetu. Samodzielnie szukają danych, które mogą być im przydatne w rozpoczęciu intymnego życia. Oznacza to, że nie chcą korzystać z pomocy ani rad ekspertów. Pomysłodawcy konferencji, podczas sesji tematycznych, zajmą się wszystkimi aspektami dotyczącymi trudności, na jakie napotykają osoby z niepełnosprawnością w sferze intymnej. Na koniec wystosują apel do środowisk medycznych czy związanych z władzą o podjęcie niezbędnych działań w celu polepszenia intymnego losu niepełnosprawnych.
* ankieta Fundacji Avalon, zrealizowana na platformie internetowej Survio, 2019 r.
* badanie Fundacji Kulawa Warszawa „Dostępność usług ginekologicznych dla kobiet z -niepełnosprawnościami”, marzec 2019 r.
Konferencja SEKS ON będzie transmitowana na fun page’u fundacji Avalon: https://pl-pl.facebook.com/fundacjaavalon/
Artur

Skorzystaj z poniższego formularza, aby skontaktować się z Nami


    Imię i nazwisko (wymagane)

    Adres email (wymagane)

    Temat

    Treść wiadomości